2020. május 4.-én léptek életbe a kormány által hozott kijárási korlátozásokkal kapcsolatos lazító intézkedések. A lazítás kapcsán elsősorban vidéken várunk változást a járművek használatával kapcsolatosan, de addig is nézzük meg, vajon miként alakult a teherautók, a buszok, valamint a személyautók forgalmának volumene azóta, hogy a koronavírus járvány hatására Magyarországon is korlátozó intézkedések kerültek bevezetésre körülbelül másfél hónappal ezelőtt.

Erre a kérdésre kívánt választ adni az alapnyomkovetes.hu által készített kiértékelés. A cikkben bemutatjuk a kapott eredményeket, egyúttal a mögöttes indokok megfejtésére is vállalkozunk.

Az analízis legfőbb mozgatórugója a járműhasználati szokások, valamint a futásteljesítmények kapcsán tapasztalható számszerűsíthető változások feltérképezése volt.

A vizsgált periódus a 2019 október eleje, valamint a 2020. április vége közé esett, vagyis körülbelül fél éves időtávról beszélhetünk.

A vizsgálat eredménye 1000 gépjárműre történt átlagolás alapján történt, ami majdnem fél éves intervallumot ölel fel

Annak érdekében, hogy a kapott eredmények minél szemléletesebbek legyenek, a mintavételezés három jól elkülöníthető csoport alapján történt. Vagyis külön vizsgálat tárgya lett a személygépkocsival, az autóbusszal, valamint a tehergépjárművön megtett kilométerek száma. Utóbbi kategória értelemszerűen az áruszállítás intenzitásának alakulását hivatott szemléltetni.

A szóban forgó időszak kapcsán összegyűjtött kilométer futási adatok először összegzésre kerültek, majd pedig 1000 gépjárműre vetítve átlagolás történt velük kapcsolatban. Az ily módon feldolgozott információk kellő pontossággal demonstrálják a vizsgált ciklus tanulságait.

Fontos még hozzátenni, hogy a szóban forgó vizsgálatba a számok torzításának elkerülése végett a mezőgazdasági- és építőipari munkagépek, valamint a motorkerékpárok adatai értelemszerűen nem kerültek be.

Pontosan mit mutatnak a számok az egyes kategóriákra lebontva?

A kapott eredmények alapján kristálytisztán látszik, hogy a 2020-as esztendő tizedik, illetve tizenegyedik hete jelentett komolyabb fordulópontot a közúti forgalom alakulását illetően. Történetesen március első két hetéről beszélünk, amikor a koronavírus járvány itthon is felütötte a fejét.

Ugyanakkor felettébb érdekes, hogy a vizsgált kategóriákra jellemző tendenciákat illetően eltérés fedezhető fel. Egyedül a teherautó forgalom produkált emelkedést a kialakult helyzet hatására, amit aztán hullámzó tendenciával de sikerült szinten tartani.

A teherautók által futott kilométerek jóindulattal markánsnak is nevezhető emelkedéséhez képest kimondottan szembetűnő visszaesést produkál a buszforgalom. A kapott eredmények tanulsága szerint a személyszállítás iránti kereslet egyenesen a karácsony és szilveszter környéki uborkaszezon szintjéig zuhant és máig ezen a szinten is maradt.

személyautókra vetített futásteljesítmény is közel 30%-os csökkenést produkált. Persze ez kevésbé tűnik látványosnak a buszok kapcsán mért csaknem 80%-os szabadeséssel összevetve, ugyanakkor mindenképp számottevőnek bizonyul.

Hogyha valamennyi vizsgált csoportot összevetünk, akkor mintegy 25%-os csökkenést fedezhetünk fel a futott kilométerek tekintetében. Hogy ez sok vagy kevés, mindenki döntse el saját maga. Ellenben mindenképp célszerű azt is górcső alá vetni, hogy a kirajzolódó irányok pontosan milyen okokra vezethetők vissza.