Adatvédelmi tájékoztató

1. Bevezetés

A Rádió Szombathely Taxi – továbbiakban Taxitársaság - jelen adatvédelmi tájékoztató közzététele útján tesz eleget az érintettek személyes adatok kezelésére vonatkozó, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE - továbbiakban GDPR - által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének, amelynek értelmében a Rendelet vonatkozó cikkei szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell az adatkezeléssel érintettek rendelkezésére bocsátani.

Taxitársaságunk elkötelezett ügyfelei, partnerei és munkavállalói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az adatkezelésben érintett természetes személyek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Ennek szellemében a személyes adatokat bizalmasan kezeli, technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítja ezen adatok biztonságát

Mint adatkezelő magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el jelen jogi közlemény tartalmát, ezzel együtt kötelezettséget vállalunk arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés és adatfeldolgozás megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A személyes adatkezeléssel járó tevékenységekkel kapcsolatban felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a társaság weboldalán, online szolgálatatási felületein, a mobil taxis és rendelőapplikációkban illetve minden egyéb általunk használt online felületen (pl.: facebook, stb).

Ezzel együtt fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát szükség szerint, de a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően megváltoztassuk.

A változtatásokról a szükséges mértékben értesítjük ügyfeleinket és az online tartalmak látogatóit.
Amennyiben jelen tájékoztatóval kapcsolatban további tájékoztatást szeretne, alábbi e-mail címünkre írja meg, válaszunkat ugyanígy írásban küldjük meg részére.

Az adatkezelési tájékoztató elolvasásával, az online és alkalmazásfelületeken felhasználói interakcióval, illetve egyéb igazolható módon történő beleegyezéssel Ön tudomásul veszi és elfogadja az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

2. A taxitársaság bemutatása, adatai

Társaságunk taxis személyszállításra épülő fuvarszervezői tevékenységet lát el. Az ügyfelekkel történő kapcsolattartást önálló hatáskörrel felruházott diszpécserszolgálatunk látja el társaságunk védjegye alatt oly módon, hogy az utasoktól származó személyszállítási igényeket, a társaságunkkal szerződéses kapcsolatban álló taxis személyszállító vállalkozások felé közvetíti.

Társaságunk működését, a fuvarszervezési tevékenységet, a személytaxi szolgáltatás igénybevételének és teljesítésének szabályrendszerét, díjazását az Általános Szerződés Feltételek (ÁSZF) dokumentum tartalmazza.

Társaságunk fontosabb adatai

Megnevezése : Rádió Szombathely Taxi Szövetkezet
Székhelye : 9700 Szombathely, Hunyadi u. 2.
Adószáma : 24819637-1-18
Cégj. szám : 18-02-100646
e-mail : info@radioszombathelytaxi.hu

Az adatvédelmi feladatok ellátásáért felelős személy

Név : Fejes Tibor
Cím : 9700 Szombathely, Hunyadi u. 2.
e-mail : info@radioszombathelytaxi.hu
telefon : +36 94 322-222

3. Az adatvédelmi tájékoztató célja és hatálya

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a taxitársaság által alkalmazott adatvédelmi, adatkezelési,adatfeldolgozási és adattovábbítási elveket, melyeket a társaság mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el.

Célja továbbá hogy ezek alapján az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak a taxitársaság által kezelt, illetve feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe bevont külső adatkezelők és adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Jelen tájékoztató visszavonásig érvényes.

4. Fogalommeghatározások

5. Tájékoztató a Sütik (Cookie) használatáról

Az általánosan elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően, a teljesítményoptimalizálás és a felhasználók segítése érdekében weboldalunk is használ sütiket.

A HTTP-süti (általában egyszerűen süti, vagy az angol nyelvű eredetijének megfelelően cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A süti tehát egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet látogat meg.

A süti bármilyen, a kiszolgáló által meghatározott információ tartalmat hordozhat, célja a felhasználói állapot bevezetése a böngésző és a kiszolgáló közötti kapcsolatba. Sütik hiányában minden egyes weboldal lekérése elszigetelt esemény lenne, így például ha egy felhasználónévvel és jelszóval védett oldalra bejelentkezik a felhasználó és egy tartalmat megnéz, majd átnavigálna egy másik aloldalra, újra be kellene kérni tőle a felhasználónév/jelszó párost.

A sütik célja tehát a weboldalak használatának megkönnyítése és a felhasználó munkamenetével kapcsolatos információk tárolása, de egyéb az oldal használatával kapcsolatos információk gyűjtésére is alkalmas.

Taxitársaságunk a weboldalán kizárólag kétféle céllal, a felhasználók személyének azonosítására nem alkalmas cookie-kat használ. Hirdetési sütiket nem használunk, így az oldalak böngészésekor nem terheljük Önt nem kívánt hirdetések megjelenítésével.

Használatot segítő sütik

Ezek lehetőséget biztosítanak számunkra arra, hogy megjegyezhessük a weboldalunkon való funkció- nyelv, illetve egyéb a használattal kapcsolatos választásait.

Teljesítményt biztosító sütik

A Google Analytics sütiket arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, kizárólag olyan információkat gyűjtenek, hogy melyik oldalt nézett meg egy látogató, a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes oldalak megtekintési ideje.

A cookie-k használatának mellőzése

Ahogy azt korábban írtuk, a weboldalunkon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak, a sütik használatának elfogadása, engedélyezése ettől függetlenül nem kötelező, weboldalunk funkcionalitását tekintve Ön semmilyen kárt nem szenved, ha elutasítja a sütik használatát. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

6. Az adatkezelés általános célja

A fuvarszervezési, személyszállítási szolgáltatás teljesítése érdekében, a szolgáltatási szerződésből (ÁSZF), valamint a taxis személyszállító vállalkozásokkal megkötött vállalkozói szerződésből eredő jogok gyakorlása, a kötelezettségek, a személyszállítási szolgáltatás teljesítése.

7. Az adatkezelés jogi alapja

Szerződéses kötelezettségek teljesítése, az érintett hozzájárulása, az adatkezelő jogos érdeke, jogszabályi kötelezettség, az alábbiak szerint:

8. Az adatkezelés időtartama

A fuvarszervezéshez, a szolgáltatás igénybevételéhez közvetlenül kapcsolódó, a személyszállítási szolgáltatást igénybe vevő természetes személy által kötelezően, vagy önkéntes tevékenységének következtében megadott fuvaradatokat a Főváros Önkormányzatának 31/2013.sz. taxi rendelete, valamint a Kormány 176/2015. (VII.07-e) Korm. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló rendelete alapján társaságunknak 3 hónap időtartamig kötelező megőrizni.

Minőségbiztosítási okokból, az utasok gyorsabb, jobb és korszerűbb kiszolgálásának érdekében a fuvarszervezéshez közvetlenül kapcsolódó adatokat a kötelező adatmegőrzési időtartamon túl is, 1 évig aktív adatként, illetve további 1 év arhív adatként megőrizzük, amennyiben az érintett személy nem kéri az adatok törlését.

A fuvarszervezéshez nem közvetlenül kapcsolódó adatokat a vonatkozó jogszabályokban előírt, illetve a szerződések által szabályozott időtartamban őrizzük meg. A különböző adatkezelések pontos időtartama a “9. A kezelt személyes adatok köre” fejezetben kerültek rögzítésre.

9. A kezelt személyes adatok köre

Telefonhívások során

Társaságunk a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról jogszabály által engedélyezett diszpécser szolgálatot tart fenn a fuvarszervezési szolgáltatás minőségének emelése érdekében.

A diszpécserszolgálat központi telefonszámára érkező hívásokról nem készül hangfelvétel, így ezzel kapcsolatban adatkezelés nem történik.

Fuvarszervezéssel kapcsolatos adatkezelés

A személytaxis fuvarszervezői tevékenység során diszpécserszolgálatunk fogadja az utasoktól érkező szállítási igényeket és azokat szervezett, automata vagy manuális formában továbbítja a személyszállító taxik felé, akik szerződött, a taxitársaság arculati elemeit használó társas vagy egyéni vállalkozók.

Az adatkezelés során a diszpécserszolgálat, illetve a fuvar rendelésre alkalmas online és mobil applikációs felületek a szállítást igénylő magánszemélyektől azon adatokat kéri, melyek szükségesek ahhoz hogy az általa kért szolgáltatást teljesíteni tudjuk.

A szállítási igények az alábbiak szerint érkeznek a társasághoz

Ezen magánszemélyektől származó adatokat a fuvar teljesítése érdekében a személyszállító vállalkozókhoz továbbítjuk

A továbbítás módja:

Az adatkezelés általános jogalapja és időtartama

Az adatok tárolásának, megőrzésének kötelező időtartamát az alábbi jogszabályok

alapján minimálisan 100 nap időtartamban határozzuk meg. A felhasználóktól az adatok törlésére vonatkozó kérés hiányában a fuvarszervezéssel kapcsolatos adatokat 1 + 1 év után archiváljuk, majd töröljük.

Beülős fuvar

Társaságunkkal szerződésben álló taxis személyszállítókhoz való közvetlen - taxiállomáson vagy egyéb helyen szabad jelzéssel várakozó, illetve szabad jelzéssel közlekedő taxi megállításával, leintéssel - beszállásnál személyes adatkezelés általában nem, illetve kizárólag abban az esetben valósul meg, ha az utas

Fenti esetekben nyilvántartott, kezelt adatok köre
Az adatkezelés célja

A partnercégekkel, vagy magánszemélyekkel megkötött szolgáltatási-, csekk vagy kedvezménykártya használati szerződésből eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek, a személyszállítási szolgáltatás teljesítése

Az adatkezelés jogalapja

A szolgáltatási szerződésekből vagy ÁSZF-ből eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek, a személyszállítási szolgáltatás teljesítése, az adatkezelő jogos érdeke, illetve az érintett hozzájárulása.

Telefonos taxi rendelést követő adatrögzítés során kezelt adatok

Társaságunk a fuvarszervezéshez diszpécser szolgálatot üzemeltet, mely fogadja az utasoktól érkező szállítási igényeket és azokat szervezett, automata vagy manuális formában továbbítja a személyszállító taxik felé.

A fuvarigények fogadásának egyik, jelenleg még legelterjedtebb módja, hogy az utasok a taxitársaság központi telefonszámát felhívják és az utazási igényeikkel kapcsolatos információkat a diszpécser szolgálattal közlik. A diszpécserszolgálat a fuvarszervezéssel kapcsolatos adatokat az erre rendszeresített HolaTaxi rendszerben rögzíti.

A nyilvántartott, kezelt adatok köre
Az adatkezelés célja

A fuvarszervezéssel kapcsolatos adatok rögzítése, továbbítása és megőrzése a szolgáltatás teljesítése és a jogszabályi kötelezettségek céljából.

Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelés a mobil applikáción leadott rendelések során

Taxitársaságunk a fuvarszervezési tevékenység informatikai kiszolgálására és támogatására a Mobile LBS Kft által készített és szolgáltatott HolaTaxi rendszert alkalmazza, melynek része a leginkább elterjedt mobil platformokra (Android és iOS) készült “Rádió Szombathely Taxi” fuvarrendelő applikáció.

Az applikáció ingyenesen letölthető a megfelelő alkalmazás áruházakból, azonban tényleges használata (a fuvar rendelés) előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztráció során az ÁSZF-ben foglalt szerződési feltételek alapján az utasnak a nevét, a telefonszámát és e-mail címét kell rögzítenie, illetve tevőlegesen (elolvasással és felhasználói interakcióval) el kell fogadnia Általános Szerződési Feltételeinket, valamint ezen Adatvédelmi tájékoztatónkat. Ezek elfogadásával az utas hozzájárulását adja az alábbiakban felsorolt adatok kezeléséhez. A tényleges taxirendelés során további adatok kezeléséhez járul hozzá az utas

A nyilvántartott, kezelt adatok köre

A regisztráció során

A fuvar rendeléskor, illetve azt követően az utazás végéig

A mobil rendelőapplikáció applikáció által szolgáltatott helyadatok

A mobil alkalmazásba való belépéskor az utas tájékoztatást kap arról, hogy az alkalmazás gyűjti készülékének helyadatait annak érdekében hogy:

Ugyanezen tájékoztatást az utas a tényleges rendelés leadásakor is megkapja, illetve engedélykérés történik hogy helyadatainak közléséhez az utas hozzájárul vagy sem. Az engedélyt az utas saját döntése és választása alapján megadhatja, vagy megtagadhatja, döntésétől függetlenül a szolgáltatás igénybevételére jogosult. A helyadat szolgáltatás megtagadásával, kizárólag az erre épülő - fent felsorolt - alkalmazás funkciókat kell nélkülöznie.

Az adatkezelés célja

A fuvarszervezéssel kapcsolatos adatok rögzítése, továbbítása és megőrzése a szolgáltatás teljesítése és a jogszabályi kötelezettségek céljából.

Az adatkezelés jogalapja

Az online felületekről és e-mailben történő megrendelés során alkalmazott adatkezelés

Társaságunk a hagyományos telefonos és az applikáción történő fuvarfelvétel mellett egyéb elektronikus formában is elfogad az ügyfelektől taxirendelést.

A nyilvántartott, kezelt adatok köre
Az adatkezelés célja

A fuvarszervezéssel kapcsolatos adatok rögzítése, továbbítása és megőrzése a szolgáltatás teljesítése és a jogszabályi kötelezettségek céljából.

Az adatkezelés jogalapja

Taxis személyszállító vállalkozókkal kapcsolatos adatkezelés

A tényleges személyszállítást a taxitársaságunkkal szerződéses jogviszonyban álló taxis személyszállító vállalkozások végzik.

A fuvarszervezői tevékenység során diszpécserszolgálatunk fogadja az utasoktól érkező szállítási igényeket és azokat szervezett, automata vagy manuális formában továbbítja a személyszállító taxis vállalkozók felé.

A taxis vállalkozók Android rendszerű mobil kommunikációs eszközökkel vannak felszerelve, melyeken a társaságnál - a fuvarszervezés informatikai támogatására - rendszeresített HolaTaxi rendszer LBS R1SzTaxi alkalmazását futtatják a műszakban töltött idő alatt.

Ez a mobil applikáció bekapcsolt állapotában:

A nyilvántartott, kezelt adatok köre

A taxis személyszállító vállalkozásokkal megkötött szerződéshez kapcsolódóan

A fuvarszervezéssel, a szállítások teljesítésével kapcsolatban

A mobil taxis applikáció által szolgáltatott helyadatok

A taxitársasággal történő szerződéskötéskor a taxis elfogadja a szerződésbe foglalt egyéb kötelmek mellett, hogy a szerződés érvényessége alatt, azon belül a műszakban töltött idő teljes időtartamában használnia kell a LBS R1SzTaxi mobil alkalmazást. A szerződéssel együtt elfogadja a taxitársaság adatkezelési tájékoztatóját, melyben rögzítésre került az adatkezelés célja és jogalapja, illetve a róla nyilvántartott adatok köre.

Ezen túl az alkalmazásba való belépéskor tájékoztatást kap arról, hogy az alkalmazás előtérbe és háttérben egyaránt gyűjti készülékének helyadatait annak érdekében hogy:

Az engedélyt a taxis saját döntése és választása alapján megadhatja, vagy megtagadhatja, ugyanakkor a szerződésben foglalt kötelezettségei okán az engedély megadásának hiányában nem vehet részt a személyszállításban.

Az adatkezelés célja

A hatékony fuvarszervezés érdekében a taxik mindenkor helyzetének és foglaltságának aktualizálása, a fuvarszervezéssel kapcsolatos adatok a szolgáltatást nyújtó taxisokhoz való továbbítása a szolgáltatás teljesítése és a jogszabályi kötelezettségek céljából.

Az adatkezelés jogalapja

10. Adatok továbbítása, további adatkezelők és feldolgozók

adatfeldolgozók felé Társaságunk a szolgáltatások biztosítása, illetve saját adatkezelési tevékenységünk elősegítése céljából, valamint az adatkezelésben érintett féllel megkötött szerződés, vagy a jogszabályi előírások teljesítése érdekében további adatkezelőket, adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Ennek oka, hogy szolgáltatásaink egy részét, illetve az azt támogató informatikai folyamatokat, az üzemeltetés biztonságát kizárólag úgy tudjuk biztosítani, hogy külső szolgáltatók által biztosított tartalmakat, informatikai megoldásokat, vagy éppen infrastruktúrájukat vesszük igénybe.

A külső adatkezelők és adatfeldolgozók igénybevételekor arra törekszünk, hogy abban kizárólag olyan adatkezelelők és adatfeldolgozók vehessenek részt, akik szerződésben vállalt garanciákat nyújtanak az adatkezelés nemzeti és tagállami jogszabályokban foglalt követelményeinek való megfelelésére és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Fentiek alapján külső adatkezelőnek, adatfeldolgozónak minősülnek a taxi személyszállítást teljesítő személytaxis vállalkozók is.

Jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával a természetes személy azt is elfogadja, hogy az adott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatainak továbbítása, így amennyiben nem egyezik bele adatainak továbbításához, az érintett szolgáltatást nem tudjuk számára biztosítani.

A fuvarszervezéshez, a nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatkezelők és adatfeldolgozók

Mobile LBS Kft

A fuvarszervezési tevékenység és a szolgáltatásnyújtás informatikai támogatására a Mobile LBS Kft által fejlesztett és azt havidíjas szolgáltatásként nyújtó HolaTaxi rendszert használjuk.

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység

A HolaTaxi automata fuvarszervező rendszer üzemeltetése és a szükséges fejlesztések elvégzése, valamint a háttér kiszolgáló informatikai infrastruktúra biztosítása.

Adatfeldolgozó adatai

Google Inc.

Az ügyfelekkel írásban történő kapcsolattartáshoz a cég a Google levelezőrendszerét, illetve irodai alkalmazási célokra az általa biztosított dokumetumkezelő rendszert, mobil eszközeinken Android rendszereit használjuk

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység

GMail levelező fiók és hozzá kapcsolt szolgáltatások biztosítása.

Adatfeldolgozó adatai

11. Adatbiztonság

Az adatvédelem megvalósításának alapelvei

Az informatikai alapú nyilvántartások védelme

Társaságunk az informatikai nyilvántartásai tekintetében az adatbiztonság megvalósulásához a következő szükséges intézkedéseket foganatosítja

A papír alapú nyilvántartások védelme

Társaságunk a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében. Ezen intézkedések lehetnek külön szabályozásban közzétéve

12. Jogérvényesítés és jogorvoslat

Társaságunk az alábbiak szerint biztosítja a személyes adatokhoz kapcsolódó jogok megismerését, érvényesítését és a jogorvoslatot. A személyes adatokhoz való hozzáférést, illetve az alábbiakban ismertetett érintetti jogok érvényesítésével kapcsolatos kérelmeket az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni a 2. fejezetben megadott elérhetőségeken:

A kérelem benyújtásakor - függetlenül annak formájától - igazolnia kell, hogy az érintetti jogok gyakorlására jogosult saját vagy jogi képviselői jogán.

A benyújtott jogorvoslati kérelmekkel kapcsolatban vállaljuk hogy késedelem nélkül, a beérkezéstől számítva legfeljebb 30 napon belül tájékoztatjuk érintettet a kérelme alapján hozott intézkedésekről. A 30 napos ügyintézési határidő - szükséges és igazolható eseteben - 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 belül tájékoztatjuk az érintettet.

Ha a kérelme alapján a megadott határidőn belül nem teszünk intézkedéseket, a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 30 napon belül tájékoztatja az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben a benyújtott kérelme nyomán történt jogorvoslati tevékenységünkkel nem ért egyet, panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, jogellenes adatkezelés esetén lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az adatkezelési hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem lehet visszamenőleges hatályú, azaz nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A tájékoztatáshoz való jog

Az érintett írásos kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő és/vagy adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adjuk meg ezen tájékoztatást.

Adatok helyesbítéséhez, illetve törléséhez való jog

Az érintett természetes személy joga, személyes adatainak helyesbítésére vonatkozó kérés, illetve annak általunk történő teljesítése. Társaságunk a valóságnak meg nem felelő személyes adatot helyesbíteni köteles.

Az általunk kezelt személyes adatokat töröljük, ha:

A törlésnek fentiek mellett feltétele hogy az adatok törlését valamely törvény vagy egyéb jogszabály törvény nem zárja ki

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az érintett tájékoztatásra, helyesbítésre és törlésre vonatkozó jogait törvény korlátozhatja a Magyar Állam

Az adatok módosításával, törlésével kapcsolatban társaságunk 30 napon belül intézkedni köteles. Ugyanezen 30 napon belül írásban adunk tájékoztatást. Amennyiben az érintett helyesbítés, vagy törlés iránti kérelmét fent felsorolt okok miatt nem tudjuk teljesíteni, ugyancsak 30 napon belül, írásban tájékoztatjuk az érintettet

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

Az adathordozhatósághoz való jog

Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat egyértelműen értelmezhető, széles körben elterjedt, számítógépes program által olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa korlátozás nélkül, valamint jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.